Med f.eks. tilhengerens tillatte totalvekt menes den maksimale totalvekten (tilhengers egenvekt + last) som er lovlig ut fra vognkortet.

Med aktuell totalvekt menes den samlede totalvekten (f.eks. bil + last) bilen har ved kotrolltidspunktet. Denne vekten må ikke sammenblandes med tillatt totalvekt som er definert ovenfor. Er kjøretøyet lovlig full-lastet, ville aktuelle totalvekt være lik tillatt totalvekt. Er aktuelle totalvekt enda høyere, foreligger ulovlig overlast.

Med stempelbil menes bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg, men maksimalt 7.500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer (i dag: lett lastebil). Rettigheten ble stemplet på førerkortet, men stempelet er etter 2001 ikke lenger gyldig. For å videreføre rettigheten måtte folk i løpet av 2001 legge frem helseattest og få nytt førerkort med klassene C1 eller C1E.