Klasse C1 gjelder for førerrett i klasse B. Klasse C1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lett lastebil. Du må ha førerrett i klasse B før du kan avlegge førerprøve for klasse C1. Klasse C1 gir ingen utvidede rettigheter når du kjører bil i klasse B.

Klasse C1 gir førerrettighet også for:

  • Vanlig traktor og høyhastighetstraktor(over 40 km/t) med tillatt totalvekt høyst 7500 kg. hvis klasse C1 er tatt etter 1. januar 2005
  • Motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg hvis klasse C1 er tatt etter 1. januar 2005
  • Du har rett til å kjøre alle traktorer og motorredskap, begge med eller uten tilhenger, dersom du har tatt klasse C1 før 1. januar 2005. 

Klasse C1E (lett lastebil med tilhenger)

Klasse C1E gjelder for klasse BE. Klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.  

  • Vogntogets samlede tillatte totalvekt for tilhenger og lett lastebil må ikke overskride 12.000 kg.
  • Klasse C1E kreves når bil i klasse B trekker tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 12.000 kg.
  • Før trekking må du alltid kontrollere lastebilens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatt hengervekt). Denne tekniske begrensningen må du ikke overskride uansett hvilke førerkortklasser du har.
  • Du kan avlegge tilhengerprøve for lett lastebil når du har bestått førerprøve i klasse C1.
  • Tar du klasse C1E, vil klasse B bli utvidet til klasse BE  hvis du ikke allerede har klasse BE. Klasse C1E gir samtidig klasse D1E hvis du fra før har eller siden tar klasse D1 eller D.