Minstealderen for å ta førerkort i klasse D1 er 21 år.

Klasse D1 gjelder også for førerrett i klasse B. Klasse D1 gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter minibuss.

For å kunne avlegge førerprøve i klasse D1, må du allerede ha klasse B.

Klasse D1 (D2) gir førerrettighet også for:

  • traktor med eller uten tilhenger når klasse D1 (D2) er ervervet før 1. januar 2005. Ved utskiftning videreføres retten med klasse T og kode 142.
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg og dessuten større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t når klasse D1 (D2) er ervervet før 1. januar 2005. Ved utskiftning videreføres retten med kode 152.
  • klasse C1 hvis klasse D2 ble tatt før 1. januar 1997 og klasse D2 ble fornyet (til klasse D1) før utløpsdato.

Minibuss ble innført som egen førerkortklasse i 1989. I tråd med praksis på den tiden fikk klassen navnet D2/D2E, men fra 1997 ble navnet byttet til D1/D1E. Navnebyttet har ingen betydning for førerrettighetenes innhold.

Maksimal lengde for minibuss i førerkortsammenheng ble fra 19. januar 2013 økt fra 7,5 til 8 meter. Denne utvidelsen vil gjelde også for de som tok førerkort for minibuss før de nye reglene trer i kraft.

Klasse D1E (minibuss med tilhenger)

Gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Klasse D1E gjelder også for førerrett i klasse BE.

Før trekking må du alltid kontrollere minibussens vognkort for å finne ut hva som er bilens maksimale aktuelle totalvekt for tilhenger (tillatte hengervekt). Denne vekten skal ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

Tilhenger etter minibuss tillates ikke brukt til persontransport.

Tilhengerprøve for minibuss kan avlegges etter at du har bestått førerprøve i klasse D1.

Klasse B vil etter erverv av klasse D1E, bli utvidet til klasse BE. Klasse D1E gir ikke klasse C1E hvis du har klasse C1 eller C.

Fra 19. januar 2013 fjernet man reglene om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride minibussens egenvekt med fører (75 kg), og at samlede tillatte totalvekter for tilhenger og minibuss ikke må overskride 12.000 kg. Som sjåfør er det tilstrekkelig for deg at du sjekker og følger det som er tillatt hengervekt og tillatt vogntogvekt i minibussens vognkort.

 

Dersom du skal kjøre (mini)buss i yrkesmessig sammenheng, må du også ha yrkessjåførutdanning. For nærmere informasjon, se yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy.