Kodene kan være fellesskapskoder for alle EØS-land, eller det kan være nasjonale koder for kjøring i Norge

Dersom en kode gjelder for alle de utstedte førerkortklasser, kan koden føres opp i feltet under felt 9, 10 og 11. Bruker du for eksempel briller, vil kode 01 være ført opp der på førerkortet ditt.

Førerkortreglene har stadig blitt mer omfattende med skjerpende krav til føreropplæringen og førerprøven, og med nye førerkortklasser. Hele tiden har det vært et overordnet mål at folk skal få beholde tidligere rettigheter. Resultatet har blitt mange overgangsregler ved revisjoner av regelverket, og ulike førerrettigheter alt etter når vedkommende fikk sitt første førerkort. For å skjønne sine førerrettigheter fullt ut, må man vite hva tallkodene betyr.

Ved å trykke på lenken kodeoversikt ser du hva den enkelte koden betyr.