De kjøretøyene du kan føre med klasse B, må være godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til føreren.

Med klasse B kan du trekke en tilhenger med en totalvekt på høyst 750 kg. Er bilens tillatte totalvekt 3 500 kg, er vogntogets (bil + tilhenger) tillatte totalvekt inntil 4 250 kg.

Du kan også ha lov til å trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg med klasse B. Etter den såkalte campingvognregelen kan du med klasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt er høyst 3500 kg. Du finner tilhengerens maksimalt tillatte totalvekt ved å trekke bilens tillatte totalvekt fra 3500 kg. «Tillatt totalvekt» finner du i vognkortene til bilen og tilhengeren.

Klasse B 96

Fra 19. januar 2013 kan du få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) når du har gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med en tilhenger som veier over 750 kg når vogntogets totalvekt er høyst 4 250 kg. Se vår tilhengerkalkulator. Du kan også regne dette ut selv ved å følge anvisningene for trekking av mindre tilhenger.

Bilens tekniske begrensninger

Selv om du med klasse B eller klasse B 96 kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg etter førerkortforskriften, må du alltid sjekke i bilens vognkort hva som kjøretøyteknisk er tillatt hengervekt, dvs. maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen. Den vekten er fastsatt av bilfabrikanten og må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. Resultatet kan bli at du kan trekke tilhengeren, men ikke med full last. Bare når bilens tillatte hengervekt er lik eller høyere enn tilhengerens tillatte totalvekt, kan du laste tilhengeren fullt opp.

Du må heller ikke overskride bilens tillatte vogntogvekt, dvs. summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.

Utvidede førerrettigheter i klasse B

Klasse B gir også internasjonal rett til å kjøre moped (klasse AM) og firehjulsmotorsykkel. Tok du klasse B før 19. januar 2013, gjelder klassen også for trehjulsmotorsykkel. Har du en tre- eller firehjulsmotorsykkel med slagvolum over 125 ccm, kan du trekke tilhenger etter denne hvis det er en merknad om at det er godkjent, i motorsykkelens vognkort.

Når du kjører i Norge, gir klasse B deg førerrett også for

  • traktor generelt, med eller uten tilhenger, hvis du tok klasse B før 1. januar 2005
  • traktor generelt med tillatt totalvekt høyst 3 500 kg hvis du tok klasse B etter 1. januar 2005
  • traktor med en konstruktiv hastighet over 40 km/t (høyhastighetstraktor) og en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg
  • motorredskap med en tillatt totalvekt på høyst 7 500 kg, og større motorredskap med en konstruktiv hastighet på høyst 50 km/t, hvis du tok klasse B før 1. januar 2005
  • motorredskap med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg hvis du tok klasse B etter 1. januar 2005
  • beltebil med eller uten tilhengerslede
  • beltemotorsykkel/snøscooter med eller uten tilhengerslede hvis du tok klasse B før 1. juli 2006

Når du har førerrett i klasse B1, kan du også føre firehjulsmotorsykkel. Etter tredje førerkortdirektiv er det frivillig for EØS-landene om de vil innføre egen opplæring og førerprøve for klasse B1. Blir førerkortklassen ikke innført, må medlemsstatene kreve klasse B for føring av firehjulsmotorsykkel. Norge har valgt den siste løsningen. Hvis du bytter inn et førerkort for klasse B1 fra et annet EØS-land, får du klasse B med kode 73 på det norske førerkortet ditt. Kode 73 begrenser klassen til firehjulsmotorsykkel.