Du kan inntil videre kjøre med et gyldig ukrainsk førerkort i Norge. Du må ha med førerkortet når du kjører.

Førerkort

Du kan kjøre med ukrainsk førerkort i Norge hvis du har oppholdstillatelse i Norge. Dette gjelder så lenge Norge har en ordning som gir ukrainere midlertidig kollektiv beskyttelse.

Utløpte ukrainske førerkort

Du har ikke lov å kjøre med et utløpt ukrainsk førerkort i Norge. Du må kontakte de ukrainske myndighetene for å fornye førerkortet. 

Utløpte førerkort med begrenset gyldighet

Du kan likevel kjøre med et utløpt ukrainsk førerkort i Norge hvis det er det første ukrainske førerkortet du har fått utstedt (førstegangsutstedelse), og det har begrenset gyldighet (prøvetid).

Yrkessjåførkompetanse

Norge anerkjenner yrkessjåførbevis utstedt av Ukraina. Dette gjelder kun for deg som har ukrainsk yrkessjåførkompetanse og utfører, eller har utført, internasjonal godstransport eller persontransport på vei. 

Hvis du vil jobbe som yrkessjåfør i Norge, gjelder dette:

 • Du må søke Statens vegvesen om tillatelse til å gjennomføre tilleggsutdanning, avlegge teoriprøve og få utstedt kompetansebevis.
 • Du må ha et førerkort som har de førerkortklassene du trenger til kompetansebeviset. Førerkortet og førerkortklassene må være gyldige.
 • Er førerkortet ditt utstedt før 19. januar 2013, må du legge en helseattest ved søknaden. Helseattesten skal dokumentere at du oppfyller helsekravene for førerkortklassene du trenger. Du får helseattest hos en lege.

Har du mistet ditt ukrainske yrkessjåførbevis, kan vi likevel innvilge søknaden din. Det forutsetter at de ukrainske myndighetene kan bekrefte at

 • du har et gyldig yrkessjåførbevis som er utstedt i tråd med nasjonal rett i Ukraina
 • ingen andre EØS-land har utstedt et yrkessjåførbevis med kode 95.01 til deg
 • dersom du har gyldig yrkessjåførbevis utstedt fra et annet EØS/EU-land kan dette benyttes sammen med ditt gyldige ukrainske førerkort, så lenge Norge anerkjenner ukrainske førerkort 

Les mer om tilleggsutdanningen

Du må ta opplæringen hos en godkjent opplæringsinstitusjon. De som tilbyr dette er:

 • LEARN AS sine læresteder for yrkessjåførutdanning i Kristiansand, Tønsberg, Drammen og Oslo
 • Hønsen Sjåførskole AS på Skedsmokorset utenfor Oslo
 • Haugaland Transportskole AS i Haugesund

Opplæringen består av ulike temaer og varierer i innhold og lengde ut fra hva du skal kjøre:

 • godstransport – minst 55 timer
 • persontransport – minst 50 timer
 • både gods- og persontransport – minst 57 timer

I tillegg omfatter opplæringen minst 2,5 timer individuell kjøring.

Du kan ta tilleggsutdanningen på andre språk enn norsk.

Les mer om den teoretiske prøven

Når du har gjennomført tilleggsutdanningen, må du ta en teoretisk prøve. Prøven foregår på norsk, men du kan bruke tolk under prøven. Du må vise fram gyldig legitimasjon før du tar prøven og får kompetansebevis.

Utstedelse av norsk yrkessjåførbevis

Når du har bestått prøven, får du utstedt et yrkessjåførbevis med koden «95.01 (max 06.03.2025)».

Yrkessjåførbeviset er gyldig inntil 6. mars 2025, men kun så lenge du er omfattet av reglene for midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina.

Du må vise en helseattest som bekrefter at du oppfyller helsekravene for de aktuelle førerkortklassene. Helseattesten må være gyldig lenger enn 5. mars 2025.

Skal du kjøre persontransport, må du også ha kjøreseddel. Dette må du søke om.