Da gjelder ikke hovedregelen om direkte innbytte. Søknaden din blir i stedet behandlet etter reglene som gjelder for det landet førerkortet opprinnelig er utstedt i:

 • Hvis ditt EU/EØS-førerkortet er byttet inn fra et av disse landene utenfor EU/EØS-området kan du bytte det inn i et norsk førerkort. Forutsetningen er at de andre vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
  Eksempel: Dersom du har et spansk førerkort som er utstedt etter innbytte av et amerikansk førerkort, blir dette behandlet som et amerikansk førerkort.
 • Hvis ditt EU/EØS-førerkortet er byttet inn fra et annet land utenfor EU/EØS, kan du ikke bytte det inn i norsk førerkort.
  Eksempel: Dersom du har et polsk EU/EØS-førerkort som er utstedt etter innbytte av et russisk førerkort, blir dette behandlet som et russisk førerkort. Det innebærer at det ikke kan byttes inn til norsk førerkort.

I noen tilfeller vil du allikevel ha rett til direkte innbytte av et EU/EØS-førerkort som er utstedt etter innbytte av et førerkort fra land utenfor EU/EØS.

 • Dersom føreretten er utvidet i et EU/EØS-land, blir også underliggende klasser behandlet som EU/EØS-klasser.
  Eksempel: Hvis du har et polsk førerkort som er utstedt etter et innbytte av ett russisk førerkort klasse B, men senere har blitt utvidet til klasse C i Polen, vil også klasse B bli regnet som polsk.
 • Dersom du i forbindelse med innbytte av førerkort fra land utenfor EU/EØS til førerkort fra et EU/EØS-land, har bestått oppkjøring og teoriprøve, kan du få direkte innbytte av førerkortet fra EU/EØS.
   
 • Dersom du har hatt gyldig førerett i en eller flere EU/EØS land i minst 10 år sammenhengende før du tok fast bopel eller flyttet tilbake til Norge blir førerkortet ditt behandlet etter reglene for ordinære EU/EØS-førerkort.
  Eksempel: Hvis ditt førerkort er utstedt i Spania etter et innbytte fra Marokko, har du i utgangspunktet ikke rett til innbytte av førerkortet. Dersom du har hatt gyldig spansk førerett i minst ti år sammenhengende før du flyttet til Norge, kan du altså likevel få direkte innbytte av det spanske førerkortet.

Det gjelder egne overgangsregler for deg som tok fast bopel i Norge før 19. januar 2013 og som har et EU/EØS-førerkort utstedt før denne datoen. Da blir førerkortet behandlet etter reglene for ordinære EU/EØS-førerkort.