EU/EØS-førerkort utstedt etter innbytte fra land utenfor EU/EØS kan som hovedregel brukes og byttes inn etter reglene som gjelder for landet de opprinnelig er utstedt i.

Du kan ikke bytte inn nasjonale klasser som faller utenfor førerkortdirektivets internasjonale klasser.

Når du har fått norsk førerkort, blir ditt utenlandske førerkortet returnert til utstederlandet. Ditt nye norske førerkort blir da gyldig til å bruke i alle land innenfor EU/EØS.

Hvordan bytte inn ditt EU/EØS-førerkort?

Når du skal søke om innbytte av ditt førerkort fra annet EU/EØS-land, må du enten dra til en trafikkstasjon eller sende søknaden per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest.

Dersom du har krav på midlertidig kjøretillatelse ved innlevering av søknaden, må du vise godkjent legitimasjon.

Brexit og førerkort

Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Britiske førerkort vil imidlertid fortsatt være gyldige i Norge etter Brexit for besøkskjøring (turister og liknende), og det er ikke nødvendig med internasjonalt førerkort i tillegg til nasjonalt førerkort. Britiske myndigheter har også opplyst at Storbritannia etter en utmelding av EU vil fortsette å anerkjenne norske førerkort fullt ut ved besøkskjøring og for innbytte. Les mer om Brexit og betydningen det har for førerkort.

Fått avslag på søknad om innbytte før 1. mars 2017?

1. mars 2017 ble saksbehandlingsreglene endret for innbytte av førerkort utstedt i EU/EØS-land. Har du fått avslag på søknaden om innbytte begrunnet med førerkortforskriften §1-2 kan du sende inn en ny søknad. Endringene i regelverket er knyttet til hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier når førerkortet ble utstedt. Les mer om kravene til innbytte.