For noen førerkort er det et tilleggskrav om et internasjonalt førerkort. Dersom du er i tvil om førerkortet ditt kan brukes i Norge uten tilleggsdokumentasjon, anbefaler vi at du får utstedt et internasjonalt førerkort etter Geneve- eller Wienkonvensjonen (grå bok med hvite sider) før du kommer til Norge.

For personer som arbeider for omreisende sirkus eller tivoli og som har gyldig arbeidstillatelse, er det nasjonale førerkortet gyldig for kjøring i Norge i inntil 6 måneder.

Krav til førerkortet

Norge er bundet av to internasjonale avtaler om vegtrafikk. Hver av avtalene inneholder en førerkortmodell som stiller krav til innholdet på det nasjonale førerkortet. De inneholder også hver sin modell for internasjonale førerkort.

  • Om førerkortet ditt er utstedt av et land som er tilsluttet Genevekonvensjonen om vegtrafikk av 1949, og utstedt etter denne førerkortmodellen, kan du kjøre med førerkortet i Norge i inntil tre måneder.
  • Om førerkortet ditt er utstedt av et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen om vegtrafikk av 1968, og utstedt etter denne førerkortmodellen, kan du kjøre med førerkortet i Norge i inntil tre måneder.
  • Om førerkortet ditt er utstedt av et land som er tilsluttet Geneve- eller Wienkonvensjonen, men ikke utstedt etter førerkortmodellene, må du i tillegg ha en autorisert oversettelse av førerkortet ditt. Vi anbefaler at du får et internasjonalt førerkort etter Geneve- eller Wien konvensjonen (grå bok med hvite sider), men godtar i disse tilfellene også en oversettelse i originalutgave fra førerkortmyndighetene i utstederlandet, en oversettelse i Norge av autorisert translatør og en oversettelse av person knyttet til Tolketjenesten og/eller person som underviser ved offentlig godkjent institusjon.
  • Om førerkortet ditt er utstedt av et land som ikke er tilsluttet Geneve- eller Wienkonvensjonen, men førerkortet allikevel er likt som førerkortmodellen i en av konvensjonene, eller EØS-modellen, kan du bruke førerkortet i Norge i inntil tre måneder dersom teksten på førerkortet er på engelsk, fransk eller tysk. Hvis teksten er på et annet språk godtas førerkortet kun sammen et internasjonalt førerkort etter modellen for internasjonalt førerkort etter Geneve- eller Wien konvensjonen.

Eksempler der du må ha et internasjonalt førerkort i tillegg til nasjonalt førerkort

  • Førerkortet ditt er uten bilde
  • Teksten på førerkortet ditt ikke er skrevet eller repetert i det latinske alfabet (men arabisk, kyrillisk, japansk eller lignende)
  • Klassene på ditt førerkort ikke er angitt i internasjonale klassene etter Geneve- eller Wienkonvensjonen