Motorsykkel (A1, A2 og A)

Fristen for å bytte inn ditt utenlandske førerkort for lett motorsykkel (A1), mellomtung motorsykkel (A2) eller tung motorsykkel (A) er ett år etter at du fikk fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

For å bytte inn ditt utenlandske førerkort, må du bestå oppkjøringen i den aktuelle klassen. Du har to forsøk på å bestå prøven. Dersom du stryker to ganger, eller du ikke gjennomfører innbyttet innenfor fristen, mister du retten til innbytte. Da må du eventuelt ta nytt førerkort i Norge.

Personbil (B og BE)

Fristen for å bytte inn ditt utenlandske førerkort for personbil er ett år etter at du fikk fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Skal du bytte inn førerkort for personbil (B) eller personbil med tilhenger (BE), må du bestå oppkjøring innen ettårsfristen.

Dersom du stryker på første forsøk, må du gjennomføre obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane i tillegg til at du må bestå teoriprøve og oppkjøring. Dette er også et krav dersom du søker etter fristen på ett år, eller du leverer søknad om innbytte så sent at det ikke er mulig å gjennomføre innbyttet innen ettårsfristen. Da er fristen for å gjennomføre innbyttet to år etter at du tok fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge. Etter denne fristen mister du retten til innbytte og må eventuelt ta nytt førerkort i Norge.

Tunge klasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE)

Fristen for å bytte inn ditt utenlandske førerkort for tunge klasser er ett år etter at du fikk fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge.

For å bytte inn førerkort for tunge klasser, må du først bestå oppkjøring for personbil (B) eller personbil med tilhenger (BE). Deretter må du ta oppkjøring i den tyngre klassen;

Du har to forsøk på å bestå oppkjøring i den tyngre klassen. Dette må skje innen fristen på ett år. Etter denne tiden mister du retten til innbytte og må eventuelt ta nytt førerkort i Norge.

Moped, snøscooter og traktor (AM, S og T)

Det er ikke mulig med innbytte av førerkort for moped (AM), snøscooter (S) og traktor (T). For disse klassene må du ta førerkort på samme måte som norske førstegangssøkende.