Hvilke land utenfor EU/EØS bytter vi inn førerkort fra?

Har du fullverdig førerkort fra land utenfor EU/EØS som ikke er listet opp over, må du ta førerkort på samme måte som norske førstegangssøkere. Du slipper deler av trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre den obligatoriske opplæringen i mørkekjøring, førstehjelp og tiltak ved ulykke fra det trafikale grunnkurset.

Hvordan bytte inn utenlandsk førerkort?

Når du skal søke om innbytte av utenlandsk førerkort må du enten dra til en trafikkstasjon eller sende søknaden per post. I begge tilfeller må du levere inn ferdig utfylt søknadsskjema, originalt førerkort og bostedsattest eller dokumentasjon på når du flyttet tilbake til Norge. Dersom du har krav på midlertidig kjøretillatelse ved innlevering av søknaden, må du fremvise godkjent legitimasjon

Hvis du har flyttet til Norge fra et land utenfor EU/EØS må du dokumentere når du fikk fast bopel i Norge. Normalt dokumenteres det med bostedsattest fra Folkeregisteret. Fristene for innbytte regnes fra datoen du fikk fast bopel. 

Hvis du har tatt førerkortet i utlandet etter at du ble registrert med fast bopel i Norge, må du dokumentere at du enten hadde fast bopel i landet som utstedte førerkortet da førerkortet ble utstedt eller at du tok førerkortet under et studieopphold som varte i minst seks måneder.

Se mer om krav ved innbytte av førerkort fra land utenfor EU/EØS