Få informasjon om å ta norsk førerkort på Svalbard, og hva som gjelder utenlandske førerkort på Svalbard.

For å få utstedt norsk førerkort må du ha fast bopel i Norge. Utenlandske personer er normalt sett ikke å anse som fast bosatt i Norge selv om de bor på Svalbard i mer enn 185 dager, og kan derfor ikke få utstedt norsk førerkort.

Teoriprøve på Svalbard

Før du kan ta teoriprøven må du få godkjent søknad om førerkort. Du kan søke om førerkort på nett.

Ta teoriprøve eller forny førerkortet på Svalbard servicekontor

Skal du ta teoriprøven eller fornye førerkortet må du møte opp på Svalbard servicekontor i Statens hus (det gamle post- og bankbygget) i Longyearbyen.

Les mer om Svalbard servicekontor

Grunnleggende opplæring og oppkjøring

Du kan ta praktisk kjøreopplæring for klasse S hos en godkjent trafikkskole på Svalbard. Du kan ta teoriprøven på Svalbard. Det er ikke krav om oppkjøring for snøscooter (klasse S).

Praktisk kjøreopplæring og oppkjøring i øvrige klasser må gjennomføres på fastlands-Norge.

Førerrett i klassene A, A1, B og T gir førerrett for snøscooter (klasse S) på Svalbard

Dette er uavhengig av når førerretten er ervervet.

Utenlandsk førerkort på Svalbard

Hovedregelen er at utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet, kan brukes under hele oppholdet på Svalbard.
Førerkortet er kun gyldig for den motorvogngruppen som står på førerkortet, og førerkortmodellen må oppfylle kravene i Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk.

Midlertidig unntak ut 2023

Det gis unntak for førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, dersom førerkortet er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Førerkortet må være gyldig i utstederlandet.

Unntaket på Svalbard gjelder til og med 31.12.2023.

Førerrett for personbil/klasse B gir også førerrett for klasse S (snøscooter).

Dersom førerkortet ikke kommer inn under hovedregelen eller det midlertidige unntaket har en ikke gyldig førerett på Svalbard.