Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt endringer i regelverket om innbytte av førerkort fra land utenfor EØS.

De vedtatte endringene vil gjelde fra 1. april 2024. Du vil da kunne søke på nytt etter de nye reglene. 

Dette er hovedtrekkene i endringene:

Førerkort fra Australia, Canada, Israel, Japan, Monaco, New Zealand, San Marino, Storbritannia, Sveits, Sør-Korea og USA kan byttes til norsk førerkort.

For førerkort fra Australia, Canada, Israel, Monaco, New Zealand, San Marino, Sør-Korea og USA vil dette gjelde:

  • Det blir ingen frist for å søke om innbytte
  • Det blir krav om bestått teoriprøve og oppkjøring (praktisk prøve) for innbytte av klasse B (personbil) og A-klassene (motorsykkel)
  • Kravene om obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane for innbytte av klasse B fjernes
  • Krav om bestått oppkjøring for innbytte av C- og D-klassene (lastebil- og bussklasser) videreføres
  • Man får maksimalt to forsøk på å bestå oppkjøring i klasse B
  • Maksimalt to forsøk på å bestå oppkjøring i A-klassene
  • Maksimalt to forsøk på å bestå oppkjøring i lastebil- og bussklassene videreføres
  • Ikke beståtte oppkjøringer etter dagens regler vil telle med ved ny søknad om innbytte fra 1. april

For førerkort fra Sveits vil dette gjelde:

  • Sveitsiske førerkort skal behandles på samme måte som EØS-førerkort både når det gjelder innbytte og hvor lenge de er gyldige for kjøring i Norge

For japanske førerkort vil dette gjelde:

  • Japanske førerkort kan byttes inn bare i klasse B. Innbytte uten prøve videreføres. Fristen for innbytte er ett år etter at førerkortinnehaver tok fast bopel i eller flyttet tilbake til Norge

Det gis ikke lenger innbytte på førerkort fra Hongkong

Vedtatte endringer i førerkortforskriften og høringsoppsummeringen finner du her.