Vi gjør oppmerksom på at det er foreslått endringer i regelverket om innbytte av førerkort fra land utenfor EØS.

Dersom endringene blir vedtatt, vil de sannsynligvis gjelde fra 1. april 2024. Du vil da kunne søke på nytt etter de nye reglene.

Dette er hovedtrekkene i forslaget til endringer:

  • Fjerne tidsfristene på ett og to år
  • Fjerne kravene om obligatorisk opplæring i mørkekjøring, førstehjelp og sikkerhetskurs på bane
  • Sette krav om teoriprøve og praktisk prøve i klasse B og A-klassene
  • Sette krav om maksimalt to forsøk på praktisk prøve. Forsøk etter dagens regler vil fortsatt telle med etter endringene.
  • Behandle sveitsiske førerkort på samme måte som EØS-førerkort

Mer informasjon finner du på høringen om endringer i førerkortforskriften.

En oppsummering og konklusjon vil bli publisert på vegvesen.no samme sted i løpet av februar 2024.