Fra og med 19.januar 2013 ble den administrative gyldigheten på førerkort 15 år. Det vil si at førerkortet ditt blir gyldig i 15 år neste gang du fornyer det.

Ble førerkortet ditt utstedt før denne datoen og er gyldig til hundreårsdagen din, må det fornyes. Fristen for når du må fornye avhenger av hvilken type førerkort du har (grønn bok, stort rosa førerkort eller rosa førerkort i bankkortstørrelse).

Du kan fornye førerkortet og førerkortklasser på en trafikkstasjon eller gjøre det selv på Din side. Skal du fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time på forhånd.

Må du levere helseattest?

Se på siden som passer for din situasjon, om du må levere helseattest:

Send helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. Du kan sende den i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Når vi har registrert attesten

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Rosa førerkort i bankkortstørrelse (EØS-modell 1 og 2)

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må du fornye førerkortet før 1. januar 2033.

Er førerkortet ditt utstedt etter 19. januar 2013 kan du se i kolonne 11 på baksiden av førerkortet for fristen på når det må fornyes.

Stort rosa førerkort (Wien-modell 1 og 2) 

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må du fornye førerkortet før 1. januar 2023.

Grønt førerkort

Grønne førerkort er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, har du derfor ikke førerrett før du fornyer det. 

Unntak: Dersom du har fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort (Helsenorge), kan du derfor bruke ditt grønne førerkort i Norge inntil du fyller 80 år.