Er helsen din god nok, og du nærmer deg eller har fylt 75 år, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Det nye førerkortet gis imidlertid gyldighet maksimalt til dagen før fylte 80 år.

Dersom du har fornyet førerkortet med helseattest før du har fylt 75 år, og allerede har gyldighet utover 75-årsdagen, forholder du deg til utløpsdatoen på baksiden av førerkortet med tanke på når du må fornye med ny helseattest.

Fra du har fylt 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse.

Møt på en trafikkstasjon og lever helseattest

Etter legebesøket møter du på en trafikkstasjon og leverer helseattesten, samt eventuell synsattest. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres til oss, og du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten. Hvis vi ikke har et elektronisk lagret bilde av deg som er godkjent etter gjeldende retningslinjer, må du ta nytt bilde i fotoautomaten på trafikkstasjonen.

Priser for fornyelse av førerkort og for foto finner du her.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest, eventuell synsattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.