Hvis du vil ha uavbrutt førerrett, må du fornye førerkortet og førerkortklassene innen utløpsdatoen.

Førerkortet er et bevis på de førerrettene (førerkortklassene) du har. Gyldigheten til førerkortet kan ofte være kortere enn gyldigheten på førerretten.

Fristen for når du må fornye førerkortet, avhenger av datoen det ble utstedt. Utløpsdatoen for førerkortklassene finner du i kolonne 11 på baksiden av førerkortet. 

Hvis du ikke fornyer førerkortet innen utløpsdatoen, mister du førerretten for de førerkortklassene som er utløpt. Du får førerretten tilbake når du har fornyet de utløpte klassene.

Du kan fornye førerkortet selv på nett eller på en trafikkstasjon

Må du levere helseattest?

Se på siden som passer for din situasjon, om du må levere helseattest:

Fornye når du nærmer deg eller har fylt 80 år

Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din.

Fornye lette klasser

Fornye tunge klasser

Du må vanlegvis fornya førarkort for tunge klassar kvart femte år. Viss du har fylt 66 år, og i nokon andre tilfelle, må du fornya førarkortet oftare. 

Send helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. I forbindelse med koronapandemien godtar vi for øyeblikket helseattester som er opptil seks måneder gamle.

Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Når vi har registrert attesten

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Fornyelse ved navneendring eller dårlig bilde

Har du endret navn, eller har bildet ditt blitt for gammelt eller utydelig, må du fornye førerkortet ditt på en trafikkstasjon. Du kan ikke fornye førerkortet digitalt.

Du tar nytt bilde og signerer til det nye førerkort på trafikkstasjonen. Du trenger ikke å levere helseattest i disse tilfellene.