Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse er oppført på baksiden. Klassene som gir internasjonale førerrettigheter, er markert med kombinasjoner av bokstavene A1, A, B, C1, C, D1, D, E.

Bokstaver og piktogram som markerer de nasjonale førerkortklasser, er i kursiv. I de senere år har man angitt gyldighetsperiodene på førerkortet også for nasjonale klasser. Ved utskiftning i dag vil alle førerrettighetene bli angitt på førerkortet.