Førerkortets format, materiale og layout var fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen var nasjonal.

Førerkort for lette førerkortklasser (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, S og T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 80 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år. Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside.

Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse står på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.

Alle førerkortklassene, med unntak av de som står i kursiv, gir internasjonale førerrettigheter. Klasser som er satt i kursiv (S og T) gjelder kun for kjøring i Norge.