Førerkortet fikk 10 års gyldighet slik at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være mars 1989.

  • I 1982 ble det fastsatt at grønne førerkort med 10 års gyldighet som var gyldig per 2. april 1982, fikk livsvarig gyldighet som lett førerkortklasse(klasse 1, 3 eller 4.)

Klasse 2 som senere ikke ble fornyet, fikk samme rettighet som klasse 1 etter utløpsdato. Man bør merke seg at etter 2001 gir klasse 1 og 2 ikke lenger rett til å føre lett lastebil (bil med tillatt totalvekt 3501-7500 kg og høyst 8 passasjerplasser). Lot man være å videreføre denne rettigheten i 2001 ved å fremlegge helseattest for lastebil og få nytt førerkort med klasse C1/C1E, er retten tapt for alltid.

Dette betyr at retten ikke kan fornyes på ordinær måte med kun en praktisk prøve. Man blir betraktet som førstegangssøker og må gjennomføre obligatorisk opplæring og full førerprøve for å kunne kjøre lett lastebil på ny.

  • Klasse 1 eller 2 gir i dag rett til å føre personbil med tilhenger, lett motorsykkel, moped, beltebil, snøscooter, traktor, motorredskap og brannbil (lastebil) registrert som motorredskap.
  • Klasse 3 gir rett til å føre tung motorsykkel, moped og snøscooter.
  • Klasse 4 gjelder for traktor ubegrenset med eller uten tilhenger, moped og snøscooter.


Ved utskiftning av klasse 1 eller 2, vil man i dag få et plastførerkort med klassene AMA1BEST og kodene 131 (brannbil registrert som motorredskap), kode 140 (motorredskap) og kode 142 (traktor ubegrenset).
Klasse 3 gir ved utskiftning i dag rettighetene AMAS, og klasse 4 gir AMST samt kode 142 (traktor ubegrenset).

De grønne førerkortene er vanligvis ikke gyldige etter at innehaver har fylt 75 år. Men har innehaver før 19. januar 2013 fått "liten" helseattest som fortsatt er gyldig, kan det grønne førerkortet brukes så lenge "liten" helseattest er gyldig selv om innehaver fyller 75 år.  Innehaver må deretter eventuelt innhente ny helseattest og ta denne med til trafikkstasjonen for å kunne bestille nytt førerkort som får samme gyldighetsperiode som helseattesten.