I Norge er disse seks førerkortmodellene gyldige:

Alle modellene utenom digitalt førerkort er også gyldige i EØS-området og Sveits. Digitalt førerkort er kun gyldig i Norge. Vi anbefaler at du har en av de tre nyeste modellene (plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Dette for å unngå misforståelser med blant annet utenlandske myndigheter og bilutleiefirma.

Grønne førerkort er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, har du derfor ikke førerrett før du fornyer det. 

Unntak: Dersom du har fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort (Helsenorge), kan du derfor bruke ditt grønne førerkort i Norge inntil du fyller 80 år.

Internasjonalt førerkort utenfor EØS-området

Skal du kjøre i land utenfor EØS-området, kan det være nødvendig at du skaffer deg et internasjonalt førerkort i tillegg til ditt nasjonale førerkort. Undersøk med landets ambassade i Norge.

Internasjonalt førerkort er en oversettelse av førerrettighetene i et nasjonalt førerkort til en rekke språk. Det er et papirhefte i A6-format med grått omslag og hvite sider. Slikt førerkort får du i Norge ved henvendelse til NAF (Norges Automobilforbund), KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) eller MA - Rusfri trafikk. Det internasjonale førerkortet er gyldig i ett år.

Ulike internasjonale førerkort som tilbys på Internett, er verdiløse og gir ingen førerrettigheter.