De internasjonale førerkortklassene var angitt med kombinasjoner av bokstavene A, B, C, D og E.

Navnet Wien-modell stammer fra Wien-konvensjonen 1968 om veitrafikk som fastsatte utformingen.

Wien-modell 2 hadde samme opplysninger og bilde som Wien-modell 1. De viktigste endringene gjaldt nye sikkerhetselementer mot forfalskning samt skrifttyper og fonter.

Klasse A gir rett til å kjøre tung motorsykkel. Har imidlertid førerkortets bakside påstemplet ”Gjelder lett motorsykkel” eller ”Gjelder beltemotorsykkel”, er førerrettigheten begrenset til kun dette.
Klasse B gjelder for personbil m.v., dvs. bil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og med høyst 8 passasjerplasser. I tillegg kan man kjøre moped, tre- eller firehjuls motorsykkel, snøscooter, beltebil, motorredskap(høyst 7500 kg, eller større hvis maksimalhastighet er 50 km/t)og traktor.
Klasse C gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og med høyst 8 passasjerplasser. Klasse D gjelder for føring av motorvogn for persontransport som har flere enn 8 passasjerplasser. Klasse T for traktor var innført som nasjonal klasse.

Minibuss ble innført som egen førerkortklasse i 1989. Rettigheten ble stemplet på førerkorts bakside. 

I tråd med praksis på den tiden fikk klassen benevnelse D2/D2E, men fra 1997 ble navnet byttet til D1/D1E. Navnebytte har ingen betydning for førerrettighetenes innhold. Frem til 1. januar 1997 fikk alle som tok bussførerkort påført klasse DE selv om førerprøven med buss ble avlagt uten tilhenger.

I perioden oktober 1992-september 1993 fikk mange nytt førerkort med påstemplet rett (”lite stempel”) til å føre lett lastebil. Dette gjaldt personer som hadde fått sitt første bilførerkort i perioden april 1979 - september 1992. Fra 1. januar 2002 falt retten til å føre lett lastebil bort for de med rosa førerkort og slikt stempel siden disse ikke hadde fremlagt helseattest og byttet til nytt førerkort med klassene C1/C1E.

Retten til å kjøre tom buss med klasse C, eller tom lastebil med klasse DE, ble opphevet 1. januar 1997.

Klasse C1/C1E for lett lastebil ble innført i løpet av 1997.

Ved utskiftning av rosa førerkort i dag vil man i tillegg til ovennevnte bokstavkombinasjoner, også få påført klassene M, S og T (moped, snøscooter, traktor).