Du som bileier er ansvarlig for å sjekke at personen du låner kjøretøyet til har førerkort for den klassen som kreves.

Slik søker du

Ved søk må du taste inn fødselsnummer og etternavn. For å få treff er det tilstrekkelig å taste inn de fem første bokstavene i etternavnet. Både firmaer og privatpersoner kan søke.

Alle søk logges, og søket blir synlig for den du søker på. Loggen lagres i ett år fra søket er gjort, og blir deretter slettet. Ved første gangs søk får den det søkes på en SMS om søket og hvordan de kan sjekke søkehistorikk.

Hvilke opplysninger kan du se?

 • Gyldige førerkortklasser (ikke utløpsdatoer)
 • Begrensning til automatgir (kode 78)
 • Rettighetskoder
 • Yrkessjåførkompetanse med utløpsdato (også utløpte)

Forbehold i tjenesten

Du kan kun søke på inntil ti personer per døgn. Tjenesten gir treff på gyldige førerkortklasser.

Informasjon om beslag, inndragning eller begrensninger i føreretten som skyldes helse, er underlagt taushetsplikt og kan ikke utleveres. Begrensninger som skyldes helse er påført førerkortet i form av kode. Se oversikt over hvilke førerkortkoder som gir treff på gyldig førerkort (PDF).

Når får du ikke treff?

 • vedkommende har ikke førerkort
 • førerkortklassen er utløpt
 • førerkortet er beslaglagt eller inndratt
 • gyldige førerkortklasser har begrensninger som skyldes helse
 • fødselsnummer eller D-nummer brukes ikke lenger av vedkommende
 • førerkortet er ikke utstedt i Norge
 • førerkortet er byttet inn i utlandet
 • ADR-kompetanse (farlig gods)
 • utrykningskompetanse