Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må ha førerett i klasse B
  • Du må være fylt 22 år

Den som er med deg

  • må ha hatt førerett i klasse D sammenhengende de siste 5 årene

Passasjerer

Det er ikke lov å øvelseskjøre med passasjerer i klasse D.

Kjøre- og hviletid

Dersom øvelseskjøringen foregår i forbindelse med ordinær person- eller godstransport, må både du som øvelseskjører og den som er med deg, følge reglene om kjøre- og hviletid.

Unntak fra kravet om førerett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse D1.

Les mer om øvelseskjøring