Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må være fylt 19 år
  • Ha førerett i klasse B og ha med deg førerkortet når du øvelseskjører

Det finnes unntak, se lenger ned. 

Den som er med deg

  • må vere fylt 25 år
  • må ha hatt førerett i klassen sammenhengende de siste 5 årene

Kjøre- og hviletid

Dersom øvelseskjøringen foregår i forbindelse med ordinær transport, må både du som øvelseskjører og den som er med deg, følge reglene om kjøre- og hviletid.

Unntak fra kravet om førerett

  • Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i offentlig videregående skole i samsvar med direktiv 2003/59/EF, er det ikke krav om førerett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse C.

Les mer om øvelseskjøring