Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må ha førerett i klasse B
  • Du må være fylt 18 år

Kjøre- og hviletid

Dersom øvelseskjøringen foregår i forbindelse med ordinær transport, må både du som øvelseskjører og den som er med deg, følge reglene om kjøre- og hviletid

Lastebilen

  • må ha tillatt totalvekt høyst 7500 kg

Vogntoget

  • må ha samlet tillatt totalvekt høyst 12000 kg

Unntak fra kravet om førerett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i det offentlige skoleverket i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse C1.

Les mer om øvelseskjøring