Når kan du øvelseskjøre?

  • Du må være 19 år for å kunne øvelseskjøre med minibuss (D1 og D1E)

For å kunne øvelseskjøre i klasse D1 må du ha førerett i klasse B (se unntak under)

Minibussen 

  • må ikke ha mer enn 16 passasjer plasser i tillegg til fører

  • må ikke være over 8 m lang 

Den som er med deg

  • må ha hatt førerett i klassen sammenhengende de siste 5 årene

Passasjerer

Der er ikke lov å øvelseskjøre med passasjerer i klasse D1.

Kjøre- og hviletid

Dersom øvelseskjøringen foregår i forbindelse med ordinær transport, må både du som øvelseskjører og den som er med deg, følge reglene om kjøre- og hviletid.

Unntak fra kravet om førerett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i offentlig videregående skole i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse D1.

Les mer om øvelseskjøring