Før og ved oppmøte

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. Du kan også fylle ut et søknadsskjema (PDF) på papir, og sende den til en av våre trafikkstasjoner

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta bilde til førerkortet og betale for bildet når det er aktuelt. Vær oppmerksom på at noen trafikkstasjoner kan ha begrensede åpningstider for teoriprøver. 

Du kan ta teoriprøven i alle klasser på norsk. Klasse B kan du i tillegg ta på samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk, og klasse S kan du også ta på samisk. Du kan selv skifte til det språket du ønsker, under prøven.

I vårt eksamenslokale besvarer du oppgavene på en pc, og du vil få resultatet med en gang du har levert. Du kan be om å få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du velge norsk bokmål som språk. Dette gjelder for alle førerkortklasser.

Når du har bestått teoriprøven, kan du ta oppkjøring dersom all opplæring er gjennomført og registrert i vårt system. Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen, under dine søknader på Din side. Du må klare oppkjøring innen 3 år etter bestått teoriprøve. For snøscooter (klasse S) og moped (klasse AM 146 og AM 147) er teoriprøven avsluttende prøve og gyldig i 5 år. 

Teoriprøve for moped (AM) og snøscooter (S)

For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve. Da må opplæringen og vandel være godkjent, og du må ha fylt 16 år. Om du må ha med deg helseattest, avhenger av hva du svarte på spørsmålene om syn og helse da du søkte om førerkort. Svarte du «Ja» på spørsmål 1-2, må du ha med synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege. Svarte du «Ja» på spørsmål 3-17, må du ha med helseattest fra lege.

Alder

Du kan tidligst avlegge teoriprøven 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen du ønsker førerkort for. Unntaket er moped og snøscooter: Siden teoriprøven er avsluttende prøve i disse klassene, må du må oppfylle alderskravet når du tar teoriprøven. 

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Ved oppmøte til ny prøve viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Les mer om teoriprøven i de ulike klassene