Godkjenning som trafikkskole og kursarrangør

Fyll ut søknadsskjemaet og send inn til regionskontoret i den regionen hvor trafikkskolen skal etableres. Dersom søknaden gjelder godkjenning som kursarrangør for klasse S (snøscooter) skal søknaden sendes til region nord. 

Les mer om hvordan bli godkjent lærested for yrkessjåfører (tungbilskoler og bedrifter).

Godkjenning for trafikkopplæring i offentlig skoleverk

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn sammen med eventuell dokumentasjon på undervisningspersonellets kompetanse til regionskontoret i den regionen skolen tilhører.

Utdanningskrav til lærere

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. setter krav til lærernes utdanning. Les mer om utdanningskravene og last ned søknadsskjema for godkjenning som trafikklærer og faglig leder