Legitimasjonen må være i original utgave og kan ikke ha utløpt gyldighetsdato. Bekreftet kopi av legitimasjon godtas ikke.

Hva godtas som legitimasjon?

Statens vegvesen godtar følgende legitimasjon:

 • norsk pass (ikke nødpass)
 • norsk førerkort utstedt etter 1.januar 1998
 • norsk digitalt førerkort
 • norsk bankkort
 • Forsvarets ID-kort
 • Norsk sjøfartsbok
 • postens ID-kort
 • Norsk reisebevis for flyktninger
 • utlendingspass (ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise)
 • utenlandsk pass (ikke nødpass)
 • ID-kort fra EU/EØS-land

All norsk legitimasjon skal ha både bilde og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Bildet må være tydelig, og det kan ikke være den minste tvil om at du er den samme som på bildet. 

Legitimasjonen vil ikke bli godtatt dersom den er ødelagt, fødselsnummer/D-nummer kun delvis vises eller at bildet av deg er for dårlig. 

Norsk førerkort

Norsk førerkort utstedt før 1. januar 1998 er ikke godkjent som legitimasjon, uavhengig om det fortsatt er gyldig som førerkort eller ikke.

Har du utløpt førerkort som er utstedt etter 1. januar 1998, er det likevel gyldig som legitimasjon så lenge det er mindre enn 15 år gammelt. Grunnen er at bildet på førerkortet er gyldig i 15 år.

Utenlandsk legitimasjon

Nasjonale ID-kort fra EU/EØS-land og utenlandske pass godtas dersom du i tillegg til å vise ID kan opplyse om hele ditt fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), enten muntlig eller skriftlig.