Statens vegvesen har en midlertidig godkjenning av legitimasjon som er utløpt med inntil seks måneder til og med 31. desember 2022.

Statens vegvesen er kjent med at politiet har redusert kapasitet til å utstede pass og nasjonalt ID-kort.

På grunn av tidvise begrensninger knyttet til reising over landegrensene ser vi at det også kan være problematisk for utenlandske statsborgere å få fornyet sine pass og nasjonale ID-kort.

Norsk pass, norsk utlendingspass, norsk reisebevis for flyktninger, nasjonalt ID-kort fra EØS-land og Sveits, samt utenlandsk pass, er derfor godkjent som legitimasjon selv om de utløp for inntil seks måneder siden.

Dette gjelder til og med 31. desember 2022. Fra og med 1. januar 2023 godkjenner vi ikke lenger disse utløpte dokumentene.

Utløpte dokumenter som er hullet, klippet eller makulert på annet vis vil ikke bli godkjent.

Sist oppdatert: