Når kan jeg ta mørkekjøring?

Vi anbefaler deg å ta mørkekjøring så tidlig som mulig i opplæringen. 

  • Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars–31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er øvelseskjøringsbeviset kun gyldig i tiden 16. mars–31. oktober.
  • For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november–15. mars må du gjennomføre mørkekjøring først.

Du får et nytt bevis når du har gjennomført mørkekjøring

Når du har gjennomført mørkekjøring, sender Statens vegvesen deg et nytt øvelseskjøringsbevis som gjelder hele året. Du kan også finne beviset på Din side

På mørkekjøring lærer du om

  • årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
  • vurdering av risiko
  • rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket