Øvelseskjøring kan ikke foregå med passasjerer i bussen. 

Den som er med deg

  • må følge reglene om kjøre- og hviletid, da ledsager regnes som fører av kjøretøyet
  • må være fylt 25 år
  • må ha hatt førerrett i samme klassen som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene

Minibussen 

  • må ikke ha mer enn 16 passasjer plasser i tillegg til fører

  • må ikke være over 8 m lang 

Passasjerer

Der er ikke lov å øvelseskjøre med passasjerer i klasse D1.

Unntak fra kravet om førerrett

Dersom du er elev som gjennomgår yrkesopplæring i offentlig videregående skole i samsvar med direktiv 76/914/EØF, er det ikke krav om førerrett i klasse B for å øvelseskjøre i klasse D1.

Les mer om øvelseskjøring