Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Dette kan du gjøre på nett via Din side eller ved å sende inn et søknadsskjema (PDF) til oss. Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven.

Du må fylle inn søknadsskjemaet om tilrettelagt teoriprøve (PDF) og sende det til oss. Når du har fått innvilget søknaden, kan du bestille tilrettelagt prøve. Du må bestille prøven på telefon.

Hvordan gjennomføres en tilrettelagt teoriprøve?

Tilrettelagte teoriprøver gjennomføres med en sensor til stede som kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven. Dersom du synes norsk er vanskelig, kan kommunikasjonen mellom deg og sensor skje på et språk som begge behersker godt. Dersom språkproblemene er store, kan du benytte en godkjent tolk. Eventuelle utgifter til tolk må du selv dekke.

Du kan lese teoriprøven for klasse B på norsk (bokmål eller nynorsk), samisk, engelsk, arabisk (MSA), sorani og tyrkisk. 

Skal du ta teoriprøven i klasse C1, C, CE, D1 eller D, må du gjennomføre prøven på norsk.