På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses behovet ditt.

Praktisk opplæring

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg er på 4 timer. Du skal blant annet øve på å

  • krysse og kjøre inn på og ut av større veg
  • kjøre på landeveg
  • kjøre i ulike trafikkmiljø
  • reflektere rundt dine egne erfaringer og vurdere din egen ferdighet i å kjøre moped

Har du førerkort for traktor?

Har du førerrett for traktor, får du også førerrett for tre- og firehjuls moped i Norge. Førerretten er da begrenset til kjøretøy med egenvekt ikke over 150 kg. (Vekten av batteriene kommer i tillegg ved eldrift). Når du har fylt 18 år, faller vektbegrensningen bort.

Utvidelse fra traktor til tre- og firehjuls moped

Gjennomfører du sikkerhetskurs på veg for tre- og firehjuls moped kan du få førerrett for tre- og firehjuls moped uten vektbegrensning allerede fra du er 16 år.