Hvor mange timer du skal bruke på dette trinnet, må tilpasses det behovet du har. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk praktisk opplæring

Sikkerhetskurs i trafikk er på 6 timer. Her lærer du

  • å se deg for
  • riktig kjøremåte i ulike trafikkmiljøer
  • tilpasse deg lokale forhold

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.