På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Kurs i ulykkesberedskap

Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og lignende.
Du lærer blant annet om:

 • sikring av skadested
 • førstehjelp
 • tiltak ved brann

Sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 6 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
Du lærer blant annet om:

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse
 • kjørekompetanse

Sikkerhetskurs på bane

Kurset er på 9 timer og felles for klassene C og D. Her skal du trene på å vurdere rett når kjøreforholdene er vanskelige.
Du lærer blant annet om:

 • behov for bremse- og stoppelengde
 • hva fart, dekk og plassering av last har å si for kjøre- og bremseegenskapene
 • konsekvenser av feilhandlinger
 • kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker