På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Kurs i sikring og merking av last

Kurset er på 2 timer. Det gir deg

  • forståelse for hvor viktig det er å sikre og merke last
  • øvelse i ulike måter å sikre lasten på