På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Kurs i sikring og merking av last

Kurset for klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T er på 2 timer og skal hjelpe deg til å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last. Her skal du øve på ulike måter å sikre lasten på.