Opplæringen i klasse D utgjør det første trinnet i klasse DE.