Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. Prøven har flere deler eller oppgaver, og både kjøringen og de andre oppgavene må du løse selvstendig. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet.

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite om du bestod eller ikke med en gang. Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

  • Bussen du kjører opp med, skal være minst 10 m lang og ha akselavstand på minst 5,5 m. Tilhengeren skal ha en tillatt totalvekt på minst 2 000 kg.
  • Tilhengeren skal være minst 2 meter bred og minst 2 meter høy, og ha en aktuell totalvekt på minst 2 000 kg.
  • Bussen må være godkjent til formålet.

Hva prøven omfatter

Du må kople til tilhengeren og utføre kontroll før kjøring når prøven begynner. Du må kunne bruke fartskriveren riktig.

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører. Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Du kjører cirka 45 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge. 

Vurderinger sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

  • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyene ikke blir utsatt for unødig slitasje.
  • Du må beherske å snu og rygge med tilhenger, og eventuell bruk av hjelp.
  • Du må greie å være oppmerksom på vei- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir.
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling.
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter.