På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter, og kunne ivareta de oppgaver som er lastebilførerens ansvar.

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og lignende.

Du lærer blant annet om

 • sikring av skadestad
 • førstehjelp
 • tiltak ved brann

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 6 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold:

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse

Obligatorisk kurs i sikring av last

Kurset er på 9 timer. Du vil lære om

 • reglene for lastsikring
 • lastsikringsutstyr
 • ulike måter å sikre last
 • å kontrollere lastsikringen

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

Kurset er på 9 timer og felles for klassene C og D. Du lærer om

 • behov for bremse- og stoppelengde
 • hva fart, dekk og plassering av last har å si for kjøre- og bremseegenskapene
 • konsekvenser av feilhandlinger
 • kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker