På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 10 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.

Du vil blant annet lære

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

Kurset er på 9 timer. Du vil lære om

 • behov for stopplengde med ulike vogntogkombinasjoner
 • hvordan ulike tilhengere har ulik retningsstabilitet
 • hvordan kjøring utenfor asfaltkant kan føre til at tilhengeren får sleng
 • konsekvenser av feilvurdering av bakker
 • kjøreatferd som kan redusere risikoen for ulykker