Opplæringen i klasse C utgjør det første trinnet i klasse CE.