På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker og liknende. Du lærer blant annet om

 • sikring av skadested
 • førstehjelp
 • tiltak ved brann

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.

 • å planlegge kjørerute
 • kontroll før og etter kjøring
 • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
 • å motvirke ulykker
 • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
 • å vurdere egen kjørekompetanse

Obligatorisk kurs i sikring av last

Kurset er på 9 timer og felles for klasse C og C1. Du lærer blant annet om

 • reglene for lastsikring
 • lastsikringsutstyr
 • ulike måter å sikre last
 • å kontrollere lastsikringen