Opplæringen for lett lastebil (C1) utgjør det første trinnet i klasse C1E.