Hvis du vil at trafikkskolen skal bestille time for deg, kan du gi skolen fullmakt til det ved å logge deg inn.

Ved oppmøte må vi vise gyldig legitimasjon. Du kan betale for oppkjøringen i forkant på Din side eller ved oppmøte. Det er billigere å betale på nett.

Du er fører og har ansvaret for det du gjør under prøven. Du må både kjøre og løse oppgavene sensor gir deg, på egen hånd. Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet. 

Resultatet blir bestemt når prøven er over, og du får vite med en gang om du bestod eller ikke. Du får også en skriftlig begrunnelse for resultatet.

Kjøretøy til prøven

  • vogntoget du kjører opp med, skal være en lastebil med aktuell totalvekt mellom 6000 og 7500 kg. Den skal være godkjent til formålet
  • tilhengeren skal ha tillatt totalvekt på minst 2000 kg
  • tilhengeren skal ha minst 1800 kg aktuell totalvekt, og være like høy og bred som førerhuset på bilen

Sikkerhetskontrollen

Før kjøringen blir du bedt om å gjøre en sikkerhetskontroll av for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppkjøringsrute

Ruten du kjører, er fastsatt på forhånd. Du kjører cirka 45 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

Oppgaver mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre. For det meste blir du bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot. Du blir også bedt om å snu, rygge og parkere. I tillegg må du kunne bruke fartsskriveren riktig.

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll når prøven begynner, og kople fra tilhengeren ved slutten av prøven.

Sensors vurdering

  • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
  • Det blir lagt vekt på at du kjører behagelig og økonomisk, og slik at kjøretøyene ikke blir utsatt for unødig slitasje
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir
  • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
  • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter