På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Du må gjennomføre 5 timer sikkerhetskurs på veg hvor du blant annet lærer å:

  • planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
  • øve på å kjøre selvstendig, sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
  • være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort