Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Gjennom øvelseskjøring, privat eller hos trafikkskole, skal du på dette trinnet lære:

  • Gjøre deg klar for kjøring
  • Igangsetting og stans
  • Giring og krypekjøring
  • Å styre, akselerere og bremse
  • Sikkerhetskontroll

Obligatorisk grunnkurs

Før du begynner på den praktiske opplæringen må du ta 3 timer teoretisk opplæring hos en trafikkskole. Her lærer du blant annet om

  • hva kjøring med motorsykkel innebærer
  • hvordan du kan unngå ulykker
  • påbudt sikkerhetsutstyr og motorsykkelbekledning

Det er det samme grunnkurset som gjennomføres i klasse A1, A2 og A, og du tenger bare å gjennomføre kurset én gang.Det vil si at om du for eksempel har førerett i klasse A1 og deretter tar opplæring for klasse A2, trenger du ikke gjennomføre dette kurset igjen.

Obligatorisk trinnvurdering

Mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering. Du og læreren din skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.