Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet. Du skal blant annet lære om

  • motorsykkelens kjøreegenskaper
  • kjøreteknikk
  • sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø
  • å vurdere egen førerkompetanse

Obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk

Mot slutten av opplæringen i dette trinnet skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk. Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre trafikanter og velge kjøremåter med lav risiko.

Obligatorisk trinnvurdering

Du og læreren din skal mot slutten av dette trinnet sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.