På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk kurs i ulykkesberedskap

Kurset på 9 timer er felles for alle tunge klasser og skal bidra til at du kan være en ressursperson ved ulykker.
Du lærer blant annet om:

  • Sikring av skadested
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved brann

Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

Kurset er på 4 timer og skal bidra til at du kan kjøre over tid og under ulike forhold.
Du lærer blant annet om:

  • å planlegge kjørerute
  • kontroll før og etter kjøring
  • samspillet mellom tungbilføreren og andre trafikanter
  • å motvirke ulykker
  • å kjøre slik at miljøskaden er minst mulig
  • å vurdere egen kjørekompetanse